Duurzaamheid begrijpen

Ontdek kansen, risico's en ontwikkelpaden voor verduurzaming met systeemanalyse.

Helderheid in Complexiteit

Systeem-denken en systeem-mapping geven doortastend inzicht voor bedrijven, industrieen, beleid en ketens.

Schep een inspirerende wereld

Ontwikkel de wereld van morgen met geinspireerde ingenieurs, architecten, wetenschappers en kunstenaars.

Geintegreerde aanpak

Haal voordeel uit ecosysteemdiensten, voedselproductie, en sociale diensten in ieder project.

Integraal Duurzaam

Except biedt ondersteuning voor duurzame ontwikkeling van vraagt tot antwoord, en borgen een succesvolle uitvoer. We ontwikkelen innovatieve oplossingen voor bedrijven, overheden, steden, gebouwen en industrie. Het verbinden en begeleiden van de juiste partijen is hierin een sleutel. We vinden en verbinden  partners en stakeholders met inspirerende en doortastende experts. Daarmee ontwikkelen we draagvlak voor oplossingen die zowel op korte termijn als lange termijn voordeel bieden op sociaal, economisch en ecologisch vlak.

Onze multi-disciplinaire teams bestaan uit ontwerpers, ingenieurs, wetenschappers, bedrijfsanalytici en duurzaamheidsexperts. Samen passen we het  Symbiosis in Development (SiD) raamwerk  toe, waarmee we ervaring meebrengen van meer dan 500 projecten wereldwijd.

We ondersteunen onze partners in iedere stap naar fundamentele verduurzaming, met gedegen business cases, inspirerend ontwerp, en voortuitstrevende oplossingen. 

Met SiD gebruiken we kennis van verschillende experts en perspectieven om duurzame innovaties te maken.

Werkgebieden
Sustainable Places
Duurzame Plaatsen
 • Steden
 • Gebouwen
 • Regio's & Eilanden
Sustainable Organizations
Duurzame Organisaties
 • Bedrijven
 • Overheden
 • Communities
Sustainable Sectors & Industry
Duurzame Sectoren & Industrie
 • Agricultuur
 • Circulare Economie
 • Software & Apps
Training
Training
 • In-Company
 • Open Registration
 • Train-the-Trainer
Diensten
Integrated Project Management
Onderzoek & Analyse
Analysis & Strategy
Strategie
Concept & Design
Ontwerp & Ontwikkeling
Business models & Feasibility
Uitvoer & Project Management

Standard Diensten

These services are a special selection of our finest ingredients, tailored for specific applications. They combine unparalleled speed, affordability and rigor for sustainability analysis, development, design and strategy.

Integrale Quickscan voor Duurzaamheid (IQs)

Verhoog uw Duurzaamheids-IQ

The Integrated Quickscan for Sustainability (IQS) provides complete strategic insight into your company’s performance in a single scan.

This enables ...

Future-proof buildings

Revolution in renovation

One of the great challenges to achieve long term sustainability consists of converting our existing building stock to a sustainable ...

Innovatie Communities en -motoren (ICS)

Slimme nieuwe businesmodellen voor samenwerking

(Samen)werken heeft een revolutie ondergaan. Groepen zelfstandige ondernemers innoveren sneller, zijn flexibeler en brengen meer vrijheid en plezier dan traditionele ...

Eiland Renaissance (IR)

Veerkrachtige maritieme gemeenschappen

Samenlevingen op eilanden zijn gevoelig voor snelle veranderingen in economie, klimaat, brandstofprijzen en schaarste. Het Eiland Renaissance (IR) systeem detecteert ...

Urban Renaissance

Duurzame herontwikkeling van wijken en steden

Urban Renaissance is een compleet systeem voor duurzame en inspirerende herontwikkeling van wijken, steden, regio’s en landgoederen. Het biedt een ...

Urban ReGen Sustainable Cities

Action plans for sustainable and regenerative urban development

The Urban ReGen program delivers redevelopment plans for sustainable cities and neighborhoods, integrating all major sustainability aspects in one program. ...

Sustainable Estates

Bringing your home and estate to life

The world around our homes is changing rapidly. From concerns about energy and water shortage, air pollution, health and safety, ...

Duurzame Agricultuur

Innovatieve concepten voor voedselproductie

Sustainable food production lies at the nexus of the sustainable development challenge. Land use, water, energy, health, resource use, and ...

Systemic Investments and Funding

Strategies and roadmaps for systemic and transition investments

As the challenges of this century become increasingly clear, so does the understanding that we need to move beyond impact ...

Online Duurzaamheidsadvies

Begeleiding bij uw duurzaamheidsprojecten door onze experts

Niet elk vraagstuk over duurzaamheid hoeft tot in de diepte te worden uitgeplozen en geanalyseerd. Soms volstaat een advies of ...