Home
Contact
Over Ons
     
  Consult   Ontwerp   Presentatie
         
 

Nederland CO2040

Welke sleutelprojecten zijn nodig om in het jaar 2040 een CO2 neutraal Nederland te kunnen bewerkstelligen? In het kader van Randstand 2040 onderzocht Except samen met POSAD dit vraagstuk en introduceerde een integrale strategische aanpak als raamwerk.

In het CO2040 project wordt duidelijk aangegeven dat zonder heldere en toegankelijke informatie geen goede keuzes gemaakt kunnen worden om het probleem effectief aan te pakken. Dit probleem is op te lossen door een overkoepelend GIS systeem  en Life Cycle Analysis (LCA) systeem dat vrij toegankelijk is en open-source ontwikkeld. Zo worden verbanden in de samenleving op geografische wijze duidelijk voor sociaal-maatschappelijk onderzoek, regionale planning, transport, producten, productieprocessen en materialen.

 

Vervolgens wordt een methode voor maximalisering van de effecitivteit van initiatieven aangeboden. Deze bestaat uit:

  1. Het in kaart brengen van het probleem, en het detecteren van de gebieden en situaties met de hoogste 'efficacy'.

  2. Het integraal aanpakken van deze problemen op een maatschappijbrede manier om zo de reduceerbare CO2 uitstoot te verdampen. Deze oplossingen zijn vaak maatschappelijk, organisatorisch en paradigma-verschuivend van aard.

  3. De resterende uitstoot CO2 die niet gereduceerd kan worden door eliminatie van de oorzaak vergroenen mbv bestaande technologische oplossingen.

Veel van de huidige grote initatieven in de samenleving om CO2 te

   
     
     
 
 
 

reduceren richten zich op enkelvoudige technologische oplossingen. Deze hebben maar beperkt effect en het project illustreert dat deze niet zullen leiden tot de grote CO2 reducties die noodzakelijk zijn. Het gepresenteerde concept biedt het gereedschap om structureel het probleem aan te pakken.

Illustratie van het gereedschap:
Vervolgens worden er in het rapport een vijftal voorbeeldprojecten naar voren gebracht die de aanpak illustreren. Deze voorbeelden werken op verschillende schaalniveaus aan het reduceren van CO2, en met verschillende sectoren:

  • Nationaal
  • Regio
  • Wijk
  • Mens

Samen vormen ze een set voorbeelden die het mogelijk maken om verdere ontwikkeling in het kader in te passen, en zo de transitie naar deze nieuwe samenleving te maken.

   
 
 
 

De voorbeeldprojecten:

1) Kerngebouwen & -parken
Bundeling van ontbrekende voorzieningen voor de gebouwde omgeving

2) Opvoeden van de bevolking
Verhoging bio-massa van Nederland met bewustzijnsdenken

3) Energie als bestemmingsplan
Restmateriaal en energiestromen registreren en koppelen

4) Openbaar Vervoer revolutie
Openbaar vervoer als katalysator van verandering

5) Woningvoorraad CO2 neutraal
Alle huizen van voor 1980 herbouwen of herisoleren

 

   
 
 
Nederlandse CO2 Situatie Diagram CO2040 2009
Nederlandse CO2 situatie
   
 
 
 
Raamwerk CO2 reductie diagram
Diagram Raamwerk CO2 Reductie
   
 
 
 
Raamwerk CO2 reductie diagram
CO2 Neutraal Projecten (POSAD)
   
 
 
 
 
all contents © 2009 except