Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Rijkswaterstaat

Partner > None

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat  beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zet in op een duurzame leefomgeving.

Samen met anderen werkt Rijkswaterstaat aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.

Samen werken aan een  veilig,  leefbaar  en  bereikbaar  Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Projecten

De Zelfrijdende Stad

Apr 12, 2017, Autonoom vervoer gebruiken voor het verduurzamen van steden

De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen?  We publiceren algemene analyse, patronen en richtlijnen, en vijf concrete case studies in Nederland., alles beschikbaar op deze pagina. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

more...