Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Klimaatdapatie; Governance en financiering

Project > Themabijeenkomst

We brachten 60 deelnemers van gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven bijeen om knopen door te hakken over klimaatverandering. Waar ziten de huidige uitdagingen om onze leefomgeving aan te passen aan aan extreme hitte, droogte en neerslag? Deze adaptatieprocessen zijn in de praktijk complex, multidisciplinair en gaat vele partijen aan. In de route van bewustwording naar actie speelt de financiering van maatregelen een sleutelrol.  Welke innovatieve processen maken hier significant verschil?

 De conferentie resulteerde in concrete actieplannen voor verschillende spelers in de beslisketen, van overheden tot banken, om te worden uitgerold met steun van het Ministerie van I&M.

Deelnemers kiezen positie voor of tegen een stelling

Kernvragen

Wie investeert als eerste in een gebied waar vele anderen profijt hebben? Hoe betrek je de baathouders van deze investeringen actief? En voor welke strategische uitdagingen staan de assetmanagers van publieke infrastructuur?

Deze en vele andere vragen waren onderwerp van debat en werksessies tijdens de bijeenkomst in Baarn. Het Deltaprogramma (ruimtelijke adaptatie) nam het initiatief voor deze werkconferentie naar aanleiding van de aanhoudende feedback van lokale overheden en bedrijven waar uit blijkt dat het in de praktijk moeilijk is tot de stap van intentie naar deals en projecten te zetten.

Uitkomsten

De middag sloot af met een levendig debat en een persoonlijke oproep tot actie. Deze acties zetten in op versterken van allianties en het delen van kennis via partijen als Rioned, Klimaatverbond, de Unie van Waterschappen en het Watertorenberaad. Ook komt het gesprek met de verzekeraars en bankensector nu echt in beweging volgens de toezegging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De deelnemers leggen de nadruk op het belang van cultuurverandering binnen de financiële sector: investeren in schadepreventie is ook in hun belang en niet alleen een zaak voor overheid en particulier. Deze actieplannen worden uitgerold met steun van het ministerie.

Organisatie

Bart Stoffels loodste samen met Chantal Klaver de deelnemers door het dagprogramma dat Except organiseerde met ORG-ID, Sterk Consulting en AT Osborne. Laatstgenoemde was tevens gastheer in het aantrekkelijke koetshuis op het Baarnse landgoed.

Het verslag van de themabijeenkomst is te vinden in de bibliotheek van ruimtelijkeadaptatie.nl

Author

Except Integrated Sustainability

Except
Integrated Sustainability

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   06-19560066

Team

  • Bart Stoffels

    Stedenbouwkundige, procesmanager