Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Visie Nationaal Park de Oostvaardersplassen

Project > Structuur voor ontwikkeling park en natuurbeheer

Voor Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad is een visiedocument opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de Oostvaardersplassen.  Het document beschrijft de  visie en de missie voor de doorontwikkeling van het park en  de de duurzaamheidsvisie voor de aanvraag van de status als Nationaal Park. De visie en missie van het park zijn vertaald naar concrete prestatiedoelen, integraal verwoven met alle ontwikkeldoelstellingen. Geen separate duurzaamheidsdoelstellingen, maar één cohrerente set van ontwikkeldoelen. 

De Oostvaardersplassen verrijken de provincie Flevoland  en Nederland met een uniek stuk nieuwe,  wilde wetlandnatuur. De doorontwikkeling van het  gebied en de aanvraag voor de officiële status van  een Nationaal Park is van groot belang om internationaal  zichtbaarheid en waardering te creëren  voor de natuur die Nederland en de provincie  Flevoland te bieden hebben.  Als onderdeel van de  aanvraag voor de officiële status van een nationaal  park heeft Except samen met Staatsbosbeheer, de Provincie  Flevoland, de gemeente Almere en de gemeente  Lelystad in dit document de uitgangspunten vastgelegd  voor de duurzame doorontwikkeling van de Oostvaardersplassen.

De Oostvaardersplassen moeten een internationaal erkend en gewaardeerd toonbeeld van ecologische, sociale en economische duurzaamheid zijn. Door aandacht te besteden aan duurzame doorontwikkeling van het park ontstaan kansen en kan het park aansturen op een zo groot mogelijke positieve impact op de regio en zelfs daarbuiten.

Door ruimte te geven aan autonome natuurontwikkeling ontstaat een robuust en veerkrachtig ecosysteem met inheemse flora en fauna dat substantieel bijdraagt aan lokale, nationale en internationale natuurwaarden.

Het park draagt bij aan het welzijn van bezoekers en inwoners van Flevoland. De natuur biedt ruimte om te ontspannen, om tijd met elkaar door te brengen en om mensen te verbinden met de natuur. Participatie van lokale stakeholders zorgt voor binding met de regio en draagt bij aan een trots en tevreden gevoel over al het moois dat het gebied te bieden heeft.

Voor de exploitatie van het park zal financieel veerkrachtig model nodig dat als een katalysator werkt voor regionaal ondernemerschap op bijvoorbeeld het gebied van: nieuwe verdienmodellen voor zorg, natuurbeheer, materiaalkringlopen, autonome en verantwoorde energievoorziening en schone mobiliteit.

De duurzaamheidsvisie bestaat uit drie delen, gebaseerd op de vragen:

 1. Waarom is het belangrijk dat het park bestaat; welke bijdrage levert het aan Flevoland, Nederland, Europa en de wereld?
 2. Hoe ontwikkelt het park zich?
 3. Wat heeft het park te bieden, wat is er te doen en te zien?

De antwoorden op deze vragen zijn in het visiedocument uitgewerkt. Samen vormen ze de duurzaamheidsvisie van Nationaal Park Oostvaardersplassen.  

Het opgestelde raamwerk van doelen dient als uitgangpunt voor alle toekomstige projecten voor de doorontwikkeling van de Oostvaardersplassen. Het raamwerk maakt het mogelijk om de bijdrage aan de realisatie van de parkdoelen  vanuit alle toekomstige activiteiten en werkgroepen op een uniforme manier te onderbouwen en te monitoren.

Media & Downloads

Contact

Except Integrated Sustainability

Jeroen van der Vlist
Chief Operating Officer (COO)

Email  [javascript protected email address] [javascript protected email address]
Phone   +31 10 7370215

Team

 • Albertien Perdok

  Ecosysteem Ontwerper
 • Merel Segers

  Industrial Ecologist & Sustainable Storyteller
 • Michiel van der Vight

  Senior Associate