Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

InnovatieNetwerk

Client >

InnovatieNetwerk

InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht.

Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met een focus op de langere termijn. Deze grensverleggende vernieuwingen probeert InnovatieNetwerk in gang te zetten door het ontwikkelen van baanbrekende concepten die, eenmaal in praktijk gebracht, zorgen voor ingrijpende veranderingen.

InnovatieNetwerk is ingesteld door het ministerie van EL&I. InnovatieNetwerk is ook gelieerd aan dit ministerie, maar vervult haar taken vanuit een onafhankelijke positie, aangestuurd door het bestuur.

Website InnovatieNetwerk

Contact

  • [javascript protected email address]

InnovatieNetwerk en Except werken samen aan projecten waar fundamenteel duurzame oplossingen out of the box denken nodig hebben. De samenwerking startte in 2010 met inovatieve gebiedsplanning voor glastuinbouwgebieden in Venlo, waarvoor planning, communicatie, ingenieursschap en visualisatie moesten worden gecombineerd.

Sinsdien hebben InnovatieNetwerk en Except verschillende projecten samen gedaan, waaronder gebiedsontwikkeling, galstuinbouw innovaties, visualisaties, evenementen en onderzoek naar de consument in relatie tot de voedselketen.

Projecten

Portal to Venlo

Okt 10, 2014, Sustainable Greenhouse Industry Area Development (2010)

The Portal to Venlo offers the greenhouse industry in the east of the Netherlands a model to develop a sustainable industry. The project re-imagines an existing greenhouse industry area, currently fragmented, inefficient, dangerous for bicycle tourists that cross the area and in general rather unappealing.

more...

Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid

Feb 25, 2021, Na-oorlogse sociale woningbouw herontwikkeling

Except ontwikkelde deze visie en flexibel plan van aanpak voor het opwaarderen van de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam.  De integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het past een breed scala toe van innovatieve energiesystemen, stadslandbouw, sociaal en economisch programma, en renovatietechnieken.

“Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid” is ontwikkeld in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en het InnovatieNetwerk.

more...