Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Vestia

Client > Woningbouwvereniging

Vestia

Vestia is een van de grootste social woningbouwverenigingen van Nederland, met meer dan 89.000 woningen en 8.000 bedrijfsunits in beheer, en 1150 medewerkers. Vestia ontwikkelt, beheert en onderhoud zowel de fysieke structuren alsmede de sociale aspecten van haar gebieden.

Vestia website

Vestia en Except werken samen aan het ontwikkelen van progressieve duurzame gebiedsontwikkeling. De projecten zijn gericht op lange termijn sociaal, milieu en fysieke verbetering waarbij de kracht van binnenuit de wijk komt.

De samenwerking begon in 2010 met de ontwikkeling van het renovatieplan voor Schiebroek-Zuid, waarbij planning, strategie, ontwerp en stakeholder analyse een grote rol speelden. De samenwerking zet zich voort met gebiedsontwikkeling, stakeholder bijeenkomsten, communicatiemateriaal en de ontwikkeling van een groene brede school.

Projecten

Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid

Feb 25, 2021, Na-oorlogse sociale woningbouw herontwikkeling

Except ontwikkelde deze visie en flexibel plan van aanpak voor het opwaarderen van de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam.  De integrale visie transformeert de wijk gedurende 30 jaar naar een zelfvoorzienend en duurzaam woongebied. Het past een breed scala toe van innovatieve energiesystemen, stadslandbouw, sociaal en economisch programma, en renovatietechnieken.

“Mooi en Duurzaam Schiebroek-Zuid” is ontwikkeld in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en het InnovatieNetwerk.

more...