Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

AgentschapNL

Client > Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

AgentschapNL

Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het agentschap is de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen. Op die drie gebieden brengt Agentschap NL namens de overheid gerichte verandering tot stand in de maatschappij. De belangrijkste doelgroepen zijn ondernemers, onderzoekers en decentrale overheden.

Team

  • Bob Geldermans

    Industrial Ecologist, consultant
  • Marten J. Witkamp

    Strategie & Communicatie
  • Michiel van der Vight

    Senior Associate