Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Gemeente Den Haag

Client > Internationale stad van vrede en recht

Gemeente Den Haag

www.denhaag.nl

Spui 70
2511 BT
Den Haag 

De gemeente wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Dat doet zij door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en door gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken. De gemeente stimuleert ook duurzame initiatieven en zorgt ervoor dat deze initiatieven de ruimte krijgen in de stad.

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent een stad die zo min mogelijk energie gebruikt en als er energie nodig is, dat dit komt van schone energiebronnen, zoals wind, water en zon.

Om dat te bereiken werkt de gemeente samen met inwoners en bedrijven aan de duurzaamheid in Den Haag. Dat gebeurt binnen verschillende thema’s, waaronder:

  • duurzaam vervoer 
  • energie
  • stadslandbouw 
  • groen in de wijken

Projecten

De Zelfrijdende Stad

Apr 12, 2017, Autonoom vervoer gebruiken voor het verduurzamen van steden

De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen?  We publiceren algemene analyse, patronen en richtlijnen, en vijf concrete case studies in Nederland., alles beschikbaar op deze pagina. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

more...