Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Copper8

Partner > duurzaamheids advies

Copper8

Waar staat Copper8 voor?

Copper8 staat voor duurzaamheid en samenwerking. Onze naam is een zinspeling naar ‘cooperate’ de Engelse term voor samenwerking. Koper is recyclebaar en waardevol, en in het menselijk lichaam een noodzakelijk element voor de activering van een enzym om energieproductie te stimuleren. De 8 heeft ook een duidelijke betekenis, want liggend vormt deze 8 een lemniscaat, het teken voor oneindigheid.

Copper8 is een jong en vernieuwend adviesbureau met een aanstekelijke passie voor duurzaamheid. De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds vaker gemeten aan zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Het realiseren van vooraanstaande resultaten op het gebied van duurzaamheid brengt vaak afhankelijkheden met zich mee – afhankelijkheden van leveranciers of afnemers. Het organiseren van deze afhankelijkheden rondom het duurzame doel en met respect voor de financiële verantwoording is waar wij goed in zijn.

Samenwerking tussen schakels in ketens is vaak de essentie die tot dergelijke doorbraken kan leiden. Copper8 initieert en faciliteert de verbinding tussen verschillende disciplines waardoor duurzame innovaties kunnen ontstaan, en begeleidt organisaties bij het opzetten en borgen van samenwerkingsvormen. Door de zachte elementen van de samenwerking te verbinden aan de inhoudelijke en financiële doestellingen van alle betrokken partijen worden de projecten met impact realiteit.

Gepassioneerd en gedreven, overtuigd dat het anders kan! Copper8 werkt samen met de klant in projectmatige omgevingen aan het organiseren én realiseren van duurzame prestaties. Wij doen dit in de maakindustrie door lineaire en circulaire samenwerkingen te initiëren, te organiseren en te borgen.