Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Partner > None

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MRDH website

Grote Marktstraat 43
2511 BH
Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio.

23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. MRDH werkt aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. MRDH richt zich op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.

Projecten

De Zelfrijdende Stad

Apr 12, 2017, Autonoom vervoer gebruiken voor het verduurzamen van steden

De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen?  We publiceren algemene analyse, patronen en richtlijnen, en vijf concrete case studies in Nederland., alles beschikbaar op deze pagina. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

more...