Except Integrated sustainability.
Flourish in a changing world.
Multi-disciplinary consulting, innovation and development organization working on advanced sustainability projects around the globe.

Bart Stoffels

Stedenbouwkundige, procesmanager

Bart Stoffels
Bart Stoffels

 Prettige verslaving: alles wat met topografie te maken heeft: atlassen, kaarten, GPS sites

Vrije tijd: Tuinieren en mountainbiken over smalle paden en  hoge bergpassen

Expertise:

  • begeleiden stedelijke transformatieprocessen 
  • verduurzamen publieke infrastructuur
  • visies, verkenningen, strategieën

Thuisbasis: Amsterdam

 

Contact

  • [javascript protected email address]
  • Phone  +31 6 19560066

Bart heeft van het verduurzamen van steden zijn levensmissie gemaakt. Steden kunnen veel mens- en natuurvriendelijker worden ingericht dan ze in werkelijkheid vaak zijn. Om dat voor elkaar te krijgen helpt het om plannen en strategieën 'terug te schalen' tot een omvang waarin burgers en ondernemers hun eigen toegevoegde waarde en kansen zien. Zo creëren we de condities voor samen werken aan een duurzame leefomgeving. Bart ondersteunt deze processen, initieert ze aan en geeft ze vorm. Als stedenbouwkundige heeft hij zich gespecialiseerd in publieke infrastructuur. Hij heeft veel ervaring in  het slim vormgeven van de belangrijkste stromen in de stad: mobiliteit, water, natuur, energie en voedsel.

Bart heeft een voorliefde voor transformatieprocessen. Gebieden of systemen in de stad verbeteren. Het werken  op verschillende schalen, met verschillende actoren die verschillende doelen hebben.  Dit soort complexe  uitdagingen haalt het beste in hem naar boven. En dat geldt niet alleen voor Bart, maar voor heel Except!

Bart werkte na zijn studie aan de TU Delft als stedenbouwkundige bij Movares, de gemeente Almere en Urhahn Urban Design voordat hij begin 2014 zijn eigen bureau Stadsstromen oprichtte. In maart 2015 maakte Bart de stap naar Except, zodat hij met nog meer slagvaardigheid, expertise en inspiratie baanbrekend werk kan leveren in Nederlandse en internationale steden.

 

 

Articles

Wat kunnen we met de zelfrijdende auto?

Jan 08, 2018, Reanne Boersma (TU Delft) en Bart Stoffels (Except)

De opkomst van de zelfrijdende auto gaat steden veranderen. Dat is de verwachting die Except uitsprak bij de start van het onderzoek ‘Self-Driving City’ en waar onderzoekers van het SURF-STAD programma1 zich de komende jaren over buigen. Alle grote auto-industrieën zijn er mee bezig en nieuwe innovatie bedrijven verschijnen op de markt. Uber en Google investeren in pilotprojecten terwijl Europese ministers zich buigen over aangepaste wetgeving. 

 

more...

Projects

Leaders for Nature

Aug 10, 2016, Van bewustzijn naar actie met het bedrijvennetwerk van IUCN

Op 17 april 2015 organiseerde IUCN het jaarlijkse Leaders for Nature Forum in Eindhoven. Except werkte met IUCN gedurende een jaar in het ontwikkelen van het concept, betrekken van stakeholders en het maken van challanges.

150 deelnemers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werkten samen aan 10 vraagstukken rondom Natuurlijk Kapitaal. De dag eindigde in pitches waarin ieder team de oplossingen en vervolgstappen presenteerde.  

more...

Van het Zuiverste Water

Mei 08, 2017, Workshops & Werkdocumenten

Van het Zuiverste Water (translates in 'From the Purest Water') was a stakeholder trajectory led by Stadsstromen to help the Municipality of Almere futureproof their water management approach. Except was asked to assist during several meetings with expertise in illustration, design and stakeholder engagement.

 

more...

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Mrt 01, 2018, Verbeteren van online natuurlijk kapitaal tools

De online Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) biedt honderden kaarten die ecosysteemdiensten laten zien in Nederland. Samen met gebruikers wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, initiatiefnemer van de atlas, de tool verder ontwikkelen. Het consultatietraject met bedrijven en gemeenten identificeerde gebruikerswensen voor de ANK en leidde tot een kristalheldere lijst van implementeerbare acties, functies, data behoeften en verbeteringen voor gebruikersvriendelijkheid.

Download het rapport met onze onderzoeksresultaten onderaan deze pagina.

more...

De Zelfrijdende Stad

Apr 12, 2017, Autonoom vervoer gebruiken voor het verduurzamen van steden

De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen?  We publiceren algemene analyse, patronen en richtlijnen, en vijf concrete case studies in Nederland., alles beschikbaar op deze pagina. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

more...

Schiphol Catalyst Kantoor Innovatie

Jan 05, 2019, Een gezonder en duurzaam CBD van Schiphol

We werken samen met Schiphol Real Estate en meer dan 70 stakeholders en experts om de duurzaamheid en gezondheid van Central Business District (CBD) op Schiphol te verhogen met een multi-tennant kantoorgebouwe van meer dan 20.000 m2.

Het project realiseert integrale gesloten kringlopen, zelfvoorzienendheid, nieuwe business modellen, en gezonde en inspirerende werkomgevingen. Het gebouw zet een nieuwe standaard voor de prestatie van duurzame, gezonde, en veerkrachtige gebouwen. 

 

more...

Klimaatdapatie; Governance en financiering

Mrt 01, 2018, Themabijeenkomst

We brachten 60 deelnemers van gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven bijeen om knopen door te hakken over klimaatverandering. Waar ziten de huidige uitdagingen om onze leefomgeving aan te passen aan aan extreme hitte, droogte en neerslag? Deze adaptatieprocessen zijn in de praktijk complex, multidisciplinair en gaat vele partijen aan. In de route van bewustwording naar actie speelt de financiering van maatregelen een sleutelrol.  Welke innovatieve processen maken hier significant verschil?

 De conferentie resulteerde in concrete actieplannen voor verschillende spelers in de beslisketen, van overheden tot banken, om te worden uitgerold met steun van het Ministerie van I&M.

more...