Except Sustainable Design
     
English  
Home
Contact
Over Ons
     
  Consult   Ontwerp   Presentatie

sustainable project development, sustainability research, ecological architecture, green architecture, green development, integrated development, integrated design, urban agriculture, people planet profit architecture, Symbiosis in Design, sustainable community design, environmental consultancy, design consultancy.

Systems design, life cycle analysis, GIS (Geographical Information systems), urban planning, sustainable urban planning, innovative sustainable architecture.

       
Overzicht & Geschiedenis
Visie & Mondiale Prioriteiten
Aanpak & Proces
Milieu-doelen en MVO
Mensen
Werken bij Except (EN)
Clienten & Partners
Nieuws
Publicaties & Brochures
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
  Except's Visie
 
       
 
 

De afgelopen jaren is de beleidsvoering ten aanzien van het milieu een eenzijdige fixatie op klimaatsverandering geworden. Het is heugdelijk dat dit belangrijke onderwerp wordt onderstreept, maar het blijft binnen de context van een werkelijk duurzame toekomst maar één stukje van de puzzle, die niet kan worden opgelost zonder een breder perspectief aan te houden. Andere fysieke aspecten zoals agricultuur en ruimtelijke ordening, sociale en economische duurzaamheid is van even groot belang.

Bij Except zijn we constant bezig ons begrip van de hele puzzle bij te stellen door op de hoogte te blijven van de laatste onderzoeken en door actief in dialoog te blijven met onze professionele collega's.

Vanuit onze ondervindingen hebben we een eigen pakket met prioriteiten ontwikkeld om professionele beslissingen te nemen aangaande duurzaamheid. Onze centrale methodiek, genaamd 'Symbiosis in Design (SiD)', stelt ons in staat sociale, economische, en milieu-gerelateerde overwegingen symbiotisch te balanceren.

"...verder gaan dan materiele en energetische efficiency..."

Voorbij Efficiëntie
Naast het afwegen van verschillende invloedrijke factoren is een belangrijk gegeven dat fundamentele duurzaamheid verder gaat dan efficiencyverbeteringen in materialen en energie.

Zo is een belangrijk deel van de invloed die wij als mensen hebben gerelateerd aan ons gedrag en onze verwachting. De invloed die we uitoefenen als samenleving komt niet alleen voort uit de spullen die we hebben, maar uit hoe, wanneer en waarom we ze gebruiken.

Om de benadering van Except beter te begrijpen, kunnen we onze samenleving voorstellen als een complexe machine vol tandwielen en aandrijvingen. Deze tandwielen en

 
 

aandrijvingen zijn onze dagelijkse technologie - auto's, vliegtuigen, lampen, computers. Ze bewegen mensen van a naar b, stellen ons in staat de wereld rond te reizen, 's nachts te lezen, te communiceren en zo vervullen ze nog veel meer bruikbare functies. Idealiter zouden we all deze functies willen behouden, maar zonder hun negatieve invloed.

Systeem Benadering
Milieu beleid is overwegend gericht op 'negatieve' objecten. Binnen de 'machine' vergelijking is men bezig de tandwielen in de samenleving te vinden die efficiënter zouden kunnen draaien om deze vervolgens ijverig te vervangen door 'betere' versies.

Het systeem als geheel; de bestemming, richting, invloed, zal niet veranderen als we slechts tandwielen vervangen. Het zijn namelijk niet de 'negatieve' tandwieltjes afzonderlijk die moeten worden opgewaardeerd: het gehele systeem is inefficiënt. We moeten de machine zèlf opnieuw ontwerpen. We moeten leren anders te functioneren binnen onze samenlevingen; niet alleen door genoegen te nemen met optimalisering binnen de marge, maar door een structurele herziening van onze gewoontes zodat de last die we uitoefenen op de planeet werkelijk wordt verlicht.

Wanneer men zich blindstaart op het niveau van het object, worden de voordelen van oplossingen voor het milieu over het hoofd gezien, omdat het milieu zich bevind op het niveau van het systeem.

Gebruikmakend van een systeembenadering voor het transitiepad richting de evolutie van de samenleving ontstaat een groot aantal voordelen. Deze voordelen zijn bevorderlijk op maatschappelijk, economisch en ecologisch niveau, behouden hun effectiviteit op de lange termijn en zijn goed schaalbaar.

"...een systeembenadering voor het transitiepad van de evolutie van de samenleving..."
 
 

Managen Van Complexiteit
Om oplossingen voor systemen succesvol te ontwerpen is een geïntegreerde benadering nodig waarin alle disciplines samenwerken, waarin informatie onder betrokkenen vrij wordt uitgewisseld en waarin bredere perspectieven worden bijgestaan door gespecialiseerde kennis.

Gebruik makend van die benadering komt er een rijkdom aan mogelijkheden op tafel. De natuur biedt zich aan als een enorme bibliotheek vol hoogbegaafde oplossingen die we kunnen gebruiken als voorbeelden, inspiratie en technische oplossingen (biomimicry). De kwaliteit van het leven wordt de variabel die dient te worden geoptimaliseerd, terwijl winstmogelijkheden behouden blijven en intelligente groei gerealiseerd kan worden.

"...paths of action that reconfigure the system to optimize as many areas as possible..."

Geïntegreerde Benadering
Dat is wat ons bedrijf uniek maakt: Het is op dit netwerk-niveau van interventie dat Except haar grootste rol speelt. Bij ieder soort analyse van een duurzaamheid-gerelateerd vraagstuk maken wij gebruik van de 'SiD' categorieën die worden vertegenwoordigd in ELSIA: Energie en materialen, Ecosystemen en Soorten, Cultuur en Economie, Mentalen fysieke gezondheid, en Handelingen.

We kijken naar de consequenties van iedere beslissing of interventie binnen al deze gebieden en kiezen de paden van actie die het systeem zoveel mogelijk optimaliseren.

Mondiale Prioriteiten
Hieronder zijn de voornaamste mondiale prioriteiten uitgelicht waar we in de komende tijd mee zullen moeten worstelen. In al ons werk worden deze prioriteiten gebruikt om de primaire koers te bepalen.

   
 
     
 
  Mondiale Prioriteiten
 
       
 
 

Hiernaast staan enkele aspecten die herkend worden als prioriteiten in ontwikkeling. Ze zijn gecategoriseerd in de Symbiosis in Design ELSIA methode. Een diagram daarvan is hieronder afgebeeld. Uiteraard is deze lijst niet compleet.

Grote postieve alsmede negatieve aspecten zijn genoemd. Bij Except zijn we ervan overtuigd dat deze problemen zijn op te lossen op een positieve en opbouwende wijze.

ELSIA Relationship system
SiD ELSIA Relationship system

 

 
Matter: Energy

 1. Peak oil is a fact. From 2007 onwards, extracting oil will become increasingly expensive, causing critical processes in society to become increasingly expensive, most importantly transportation and agriculture. While coal supplies are abundant, its usage is limited by the atmosphere's capacity for carbon absorption rather than its supply.

 2. CO2 limits have been surpassed, and need to be brought down to secure a stable climate system. Our energy supply is the largest contributor to this. Renewable energy sources are a viable alternative to oil, if applied properly.

 3. Exisitng energy power structures are damaging to society in various political, economic and ecological strata. Renewable energy offers the opportunity for decentralized energy generation and distribution, and a breakdown of these power structures.


Life: Ecosystems

 1. Ocean and Marine ecosystems are declining rapidly. Ocean acidity levels cause many ecosystems and species to be damaged beyond repair, or go extinct, and reduce its capacity for CO2 absorbtion.

 2. Land is running out, with very little space for expansion for agricultural services. With our current consumption patterns and growing population, we will not have enough resources available. Current agricultural methods are depleting the soil, damage the land and result in monocultures that have devastating effects on biodiversity and ecosystems.

 3. Our nitrogen flow is unfocused and poorly managed. The current system cannot be maintained without oil, in addition to causing eutrophied water systems.Society: Culture

 1. Network-based organizations are increasingle becoming part of our culture and economy. They allow a form of direct democracy to manifest itself, and rapid non-profit development to flourish.

 2. Sustainability is still seen as an object-oriented problem that does not focus on the entire system. This can lead to shifting damaging effects from one area to another.

 3. The balance of Social Justice is increasingly disparate. Many developing countries are burdened with waste and resource shortages that are due to excesses of the developed world. While the western world is able to switch to renewable energy sources at will, developing countries will be unjustly affected by climate regulation in their development.

Individual: Health

 1. Our bodies are becoming a storage unit for heavy metals and are increasingly being genetically affected by toxic pollutants in our environment, our food and our homes.

 2. The continuing increase in use of medicines is affecting our health and pollutes drainage water systems causing genetic defects in animal and plant life.

 3. Increasing lack of access to fresh water in the developing world will lead to sickness and famines.


 
Matter: Materials

 1. Water scarcity is set to become the number one world problem this century. Currently fresh water is wasted in industry and society at an alarming rate.

 2. We are running out of materials, among which various specialized metals such as Tantalum. This will curb the development of electronics and other industries.

 3. Many chemicals used in products end up in the environment, causing toxic, genetic and fertility effects.

 4. Atmospheric Pollution. Smog, exchaust gasses, fine particulates and volatile organic compounds make our air unfit to breathe for humans and animal life alike.

 5. Phosphates, basic and scarce building blocks of life, are poorly managed in our society. Many of them end up burnt in incinerators or washed away into watersheds where they cause unbalances in existing ecological systems.


Life: Species

 1. Biodiversity is falling rapidly, all over our planet. Beyond a certain level of biodiversity loss ecosystems will lose their key species and collapse.

 2. Marine life is extinguished rapidly. Overfishing, damage from chemicals and unchecked ecological damage by development will cause a major loss of fisheries and other marine life. It has been predicted that we will lose all coral reefs this century.


Society: Economy

 1. The current economic system rewards maximising profit at the cost of the environment, people and political fairness.

 2. The complexity of economic and governance systems are becoming too intricate to comprehend. This results in plummeting efficiencies and unpredictable effects.

 3. Our current economical system is untransparent and has leaks and highly unstable leverage systems in place. Striving for an economy based on real value is a major task for our society.

Individual: Happiness

 1. Increasing stress levels are affecting children and adolescents as well as adults.

 2. The continuing commercialization of society due to the pressure of the material economy results in unsatisfied and unhappy "shoppers" while fuelling enormous material wastes.

 3. Increased gaps between age groups and stratifying patterns in society create a generational disconnect, reducing richness, social contact and understanding.