Except Sustainable Design
     
English  
Home
Contact
Over Ons
     
  Consult   Ontwerp   Presentatie

sustainable project development, sustainability research, ecological architecture, green architecture, green development, integrated development, integrated design, urban agriculture, people planet profit architecture, Symbiosis in Design, sustainable community design, environmental consultancy, design consultancy.

Systems design, life cycle analysis, GIS (Geographical Information systems), urban planning, sustainable urban planning, innovative sustainable architecture.

       
Overzicht & Geschiedenis
Visie & Mondiale Prioriteiten
Aanpak & Proces
Milieu-doelen en MVO
Mensen
Werken bij Except (EN)
Clienten & Partners
Nieuws
Publicaties & Brochures
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
  Milieu Beleid & MVO
 
       
 
 

Bij Except geloven we dat de som van onze individuele acties bijdragen aan grotere sociale transformaties. Daarom doen we er alles aan om, al zijn we een klein bedrijf dat binnen onze operaties niet veel negatieve invloed op het milieu uitoefent, deze invloed zo verwaarloosbaar mogelijk te maken. Dit is een toewijding die reikt tot in de persoonlijke levens van onze medewerkers.

De manier waarop ons kantoor is opgezet is in lijn met deze filosofie. Per januari 2010 is het kantoor van Except mede-gehuisvest met het Rotterdam Collectief (Ro-Co), een collaboratieve werkplaats die is opgezet in een samenwerking van Except en Sparpweed. De leden van Ro-Co hebben gezamenlijk de gehele verdieping van een voorheen 12 jaar leeg staand kantoorgebouw gerenoveerd, gebruik makende van

 
 

de meest eco-vriendelijke materialen verkrijgbaar. Binnen Ro-Co is het gehele interieur van Except gemaakt van hergebruikt afval hout en andere restmaterialen.

Hiernaast houden we onze partners aan hoge standaarden en kiezen ervoor te werken met bedrijven die prioriteit geven aan verantwoordelijk gedrag ten opzichte van zowel mens als milieu.

De onderstaande principes vertalen vele van onze ambities in een helder uiteengezette structuur. We streven ernaar deze principes aan te scherpen en te verbeteren in een continu proces.

Ook hebben we verscheidene mondiale prioriteiten aangemerkt die onderdeel zijn van onze milieu en sociale doelstellingen. Deze zijn zichtbaar op deze pagina.

 
  Plants
   
 
   
 
  Definitie van Duurzaamheid
 
 

De Symbiosis in Design duurzaamheidsdefinitie

"Duurzaamheid is de staat van een complex, dynamisch systeem dat consistent is met een rechtvaardige en gezonde samenleving alsmede bloeiende ecosystemen en een mooie planeet.

In deze staat, die kan worden bereikt door multi-variabele en multi-schaal systeemoptimalisatie, kan het systeem bijven bloeien zonder dat dit leidt tot interne stagnatie of dat het systeem middelen van buiten haar systeemgrens behoeft."

(uit het Engels) - A.N.A. Bosschaert & E.M. Gladek

 
 

Door onvrede met de bestaande definities en met doel de waarde van het woord 'duurzaamheid' te bewaken heeft Except als onderdeel van haar Symbiosis in Design (SiD) methode een nieuwe definitie gemaakt van wat duurzaamheid is.

Een belangrijk verschil met andere definities is:

 • De SiD definities zegt niet alleen waar duurzaamheid voor moet zorgen (zoals de Brundtland commissie definitie) maar ook wat duurzaamheid is en hoe het is te bereiken.
 • Duurzaamheid is een eigenschap van dynamische systemen, niet van objecten.
 • Duurzaamheid is een statische eigenschap van een dynamisch systeem.
 • Dat er altijd sprake is van een systeemgrens als over duurzaamheid wordt gesproken.
 
   
 
   
 
  de Except Principes
 
       
 

1:
een Duurzame Toekomst

We zijn gecommitteerd aan sociale en milieuvriendelijke duurzame oplossingen. 

 1. We beschikken over gemeenschappelijke faciliteiten en middelen. We vermijden overcapaciteit in onze uitrusting; we geven de voorkeur aan (her-) gebruikte en gerecycelde materialen; we reizen alleen indien nodig en bij voorkeur per menselijk of openbaar vervoer; we benutten efficiënte verlichting en apparaten; we vermijden disposable producten; we gebruiken niet giftige en ecologische materialen; we kopen fair trade producten; we hergebruiken; officiële evenementen zijn vegetarisch en rookvrij; en we kweken veel planten.

 2. Op een meer filosofisch niveau: we begrijpen en bezigen het ‘Life Cycle Thinking’; we gebruiken peer-reviewed wetenschappelijke gegevens in onze duurzame beslissingen; we ondersteunen ecologische economie; en compenseren onze CO2 liever door directe actie dan door dubieuze financiële mechanismen.
 
 

2:
Lange Termijn & Schaal

We denken globaal/mondiaal en op de lange termijn, maar acteren/handelen lokaal en in het heden.

 1. Hoewel we gefocust zijn op onze locale gemeenschap, houden we altijd de consequenties van onze acties voor andere delen in de wereld voor ogen, direct of in de toekomst. 

 2. We zoeken naar nieuwe balansen tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen, en helpen de samenleving te decomplexificeren om een efficient en gestroomlijnd systeem te worden.

 3. We zoeken oplossingen die oorlog, leed en lijden vermijden, zowel lokaal als globaal, op lange en korte termijn.
 
 

3:
Voorbij Winst

We geloven meer in het creëren van waarde dan alleen in winst.

 1. Winst is geen doel op zich. Onze acties erkennen het bestaan van andere waarden; cultureel, esthetisch, historisch, persoonlijke ervaring, kwaliteit van leven, en de intrinsieke waarde van ecosystemen en soorten.

 2. We zijn onafhankelijk, privaat, zonder financiele winstbelangen van derden.

 3. We spreken ons uit over misstanden in de maatschappij tegen de mensheid en het milieu, ongeacht de financiele consequenties.


         
 

4:
Netwerk & Open Source

We ondersteunen vrije uitwisseling van informatie en kennis.

 1. We ondersteunen Open Source technologieën, Creative Commons licenties, en algemene vrijheid van kennis en informatie.

 2. We zijn gecommitteerd aan het ondersteunen van een vrije en open stroom van kennis. We gebruiken open source software en technologieën wanneer beschikbaar. We delen de vruchten van ons werk met anderen. 

 3. Ons werk wordt gepubliceerd onder Creative Commons licenties waar mogelijk.
 
 

5:
Integrale Samenwerking

We werken bewust samen en over disciplines heen

 1. We benaderen een onderwerp altijd vanuit meerdere perspectieven: er is altijd een verborgen inzicht in het overzicht.

 2. We werken actief samen met collega's, partners, clienten en stakeholders, zowel horizontaal als verticaal door ketens.

 3. We ondersteunen, organiseren en participeren bij bijeenkomsten voor vrije informatieuitwisseling, nieuwe kennisontwikkeling en samenwerkings-verbanden.

 
 

6:
Vrijheid & Verantwoordelijkheid

We geloven dat mensen op hun best zijn indien vrij & verantwoordelijk

 1. We geloven dat een duurzame samenleving bestaat uit mensen die persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. We zoeken actief naar de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid in ons werk.

 2. Dit principe werkt door tot bij eenieder die bij en met Except werkzaam is. We huren geen werknemers in, maar werken uitsluitend samen met individuen die de hoogste eigen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en hun werk. In dit raamwerk kan ieder persoon zijn of haar eigen toekomst scheppen en de relatie tussen Except en persoon creeeren. In deze zin werkt er niemand 'voor' Except, maar is Except deel van ieder werkzaam persoon.