Except Sustainable Design
     
English  
Home
Contact
Over Ons
     
  Consult   Ontwerp   Presentatie

sustainable project development, sustainability research, ecological architecture, green architecture, green development, integrated development, integrated design, urban agriculture, people planet profit architecture, Symbiosis in Design, sustainable community design, environmental consultancy, design consultancy.

Systems design, life cycle analysis, GIS (Geographical Information systems), urban planning, sustainable urban planning, innovative sustainable architecture.

       
Overzicht & Geschiedenis
Visie & Mondiale Prioriteiten
Aanpak & Proces
Milieu-doelen en MVO
Mensen
Werken bij Except (EN)
Clienten & Partners
Nieuws
Publicaties & Brochures
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
  Aanpak
 
 
  Ons Proces
   
 
 

Hoewel onze werkgebieden divers zijn delen al onze projecten onze geintegreerde multidisciplinaire aanpak voor duurzame ontwikkeling, genaamd Symbiosis in Design (SiD).

De kern van onze manier van werken is het combineren van kennis uit verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden die systeem-breed voordelen bieden. Onze methode rust daarom op onze capaciteit divere wetenschappen en onderzoeksgebieden aan elkaar te koppelen, nieuwe relaties zichtbaar te maken en implementeerbare oplossingen te ontwikkelen.

Consilientie
In de wetenschap wordt het streven naar de vereniging van wetenschap wel 'Consilientie' genoemd, zoals gedefinieerd door de mondiaal gerespecteerde bioloog Edward O. Wilson, en vindt zijn oorsprong in de Ionische beweging van 600 v.c.

Wilson schrijft:"Most of the issues that vex humanity daily - ethnic conflict, arms escalation, overpopulation, abortion environment, enedemic poverty, to cite several of the most persistent before us - cannot be solved without integrating knowledge from the natural sciences with that of the social sciences and humanities."1

Omdat de integratie van kennis een centraal onderdeel vormt van ons streven naar een duurzame toekomst is het een kernthema van onze project aanpak.

 
 

1. Aanpak analyse
In samenwerking met de opdrachtgever scannen we het project, haar rijkweidte en de beste manier van aanpak. De opdrachtgever blijft vaak intiem betrokken bij de rest van het proces, informeert ons over details, en participeert in oplossingstrategie.

2. Project team formatie
Nadat de aanpak is vastgesteld stellen we een team met specialisten en generalisten samen die aansluiten bij de opdracht. Dit zijn veelal een combinatie tussen strategisch denkers, onderzoekers, praktikanten, internationale partners en lokale kennishouders.

3. Stakeholder participatie
Afhankelijk van het project worden verschillende stakeholders betrokken bij het project. Dit kunnen gebruikers of bewoners zijn van een gebied, maar ook partnerbedrijven, overheden of anderen. Zij worden actief betrokken bij het ontwikkelproces, soms als onderdeel avn het projectteam.

4. Integraal onderzoek
Voordat we weten waar we heen willen is het belangrijk om te weten waar we zijn. Ons research team analyseert de situatie, precedenten en nieuwe ontwikkelingen, en bereidt deze voor in woord en beeld zodat het project team een integraal begrip heeft van de situatie.

 
 

5. Integrale concept ontwikkeling
Voor het hart van het proces gebruiken we een integraal werkproces uit de Symbiosis in Design (SiD) toolkit. Hiermee analyseren we de ingredienten, het probleem en de aansluting op de samenleving op een veelvoud aan vlakken, schalen en tijdsspannes. We combineren voordelige verbindingen om tot symbiotische oplossingen te komen die voordeel bieden voor mens, milieu en economie. Ook waken we voor nieuwe externalisaties.

6. Realisatie i.s.m. partners
Afhankelijk van het onderwerp betrekken we verschillende partners eerder of later in het proces. Bij uitvoering is meestal een of meerdere partners betrokken met specifieke productiekennis. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het concept bewaken.

7. Communicatie strategie
Elk project, om het even hoe goed ontwikkeld, vereist een speciale communicastiestrategie om te kunnen slagen. Dit proces wordt ingezet om te bepalen wie de doelgroep van communicatie is, op welk moment en op welke wijze dit moet gebeuren. Dit proces van binnenuit kennende staan we de productie hiervan bij gedurende het gehele proces.

 

    1 - Wilson, E.O., Consilience, 1998, p 13
 
         
       
  Onze diensten
 
       
 
 

Hoewel de meeste van onze projecten al onze diensten aanspreken werken we ook met partners en opdrachtgevers samen in de volgende specifieke vakgebieden:

       
         
 
 
Consultancy & ResearchExcept's consultancy en onderzoeksdiensten varieren van technische projecten tot strategische visiebepaling.

We adviseren zowel regionale als internationale overheden en bedrijven in gebieden zoals de gebouwde omgeving, proces optimalisatie, decarbonisatie, materiaal en energiestromen en lange termijnstrategie. Onze integrale systeem benadering is daarbij een groot voordeel.

View Consultancy & Research
projects >>

 
 
Architectuur, Planning & Ontwerp

Als een ontwerpbureau richten we ons op het uitvinden, ontwerpen en realiseren van de toekomstige gebouwde omgeving. We combineren zaken zoals agriculturele innovaties met leegstaande gebouwen en sociale interventies. Met culturele waarde, ecologisch voorbeeldig geintegreerd en met veel aandacht voor detail en functie. Dit varieert van de schaal van producten, via gebouwen naar stedelijke interventies.

View Architecture, Planning & Design projects >>

Presentatie & Communicatie

Goede ideeen vereisen een goede communicatiestrategie om hun doel te bereiken. Elk medium vereist zijn eigen aanpak daarin. Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van visualisatie, desktop publishing, communicatie strategie en animaties kunnen we elk idee succesvol en efficient vertolken.

Hierbij verrichten we ons eigen 3D visualisaties, post-processing en print productie voor kleine oplages.

View Presentation & Communication Projects >>

   
 
     
 
  Adviesdiensten:
 
Algemene Consultancy
 • Duurzaamheids Consultancy & Management
 • Industriële Ecologie
 • Ontwerp & Proces Consulting
 • Communicatie Consulting
   
Onderzoek & Strategie
 • Duurzame strategieën
 • Locatie, Verkeer & Omgevingsanalyse
 • Economische Programma Analyse
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Symbiose & Regionale Integratie
 • Energie & Prestatie calculaties
 • Geographical Information Systems (GIS)
 
  Ontwerpdiensten:
 
Architectuur
 • Mixed Use
 • Adaptief Hergebruik / Restauraties
 • Cultureel & Institutioneel
 • Woningbouw
 • Interieur
   
Stedenbouw en Planning
 • Master plan ontwikkeling
 • Duurzame stedelijke strategie
 • Verkeer en gesloten kringlopen
   
Industrieel Ontwerpen
 • Product Ontwerpen
 • Interaction Design
 • New Media Design
 
  Communicatiediensten:
 
Visueel
 • Animaties & Interactieve Presentaties
 • Architectuur Artist Impressions
 • Product Visualisaties
 • Architectuur Fotografie
 • Interactieve presentaties
 • 3D Print Generatie en Creatie
 • Video Clips, Montage & Editing
 • Special effects voor Film
 • Lichtberekeningen voor Architectuur
   
Marketing & Communicatie
 • Project Visualisatie & Marketing
 • Grafisch Ontwerp
 • Boeken en Publicaties