We have a new website, and this page has moved!

You will be redirected to the new website in 5 seconds, or click here.
Please update your bookmarks.

Except is een architectenbureau voor duurzame ecologische architectuur, duurzame stedenbouw en duurzame planning gebaseerd in Rotterdam, Nederland. We zijn systeemdenkers, transitiedenkers en innovatoren. We zijn een adviesbureau en architectenbureau voor duurzame bouw en infrastructuur, stedelijke verdichting, decentrale energieopwekking, duurzame energie, integraal bouwen en symbiose met de stedelijke en natuurlijke omgeving. We werken alleen aan ecologische en groene duurzame architectuur, met Holland als onze basis en internationaal bereik. Reeds tien jaar werken we als duurzaam architectuurbureau.

Except werkt aan integrale duurzame architectuur, duurzame gebiedsplanning, duurzame stedenbouw en conceptontwikkeling voor ecologische en duurzame projecten in de gebouwde omgeving.

Duurzame architectuur

Duurzame stedenbouw

Duurzaam Productontwerp     
English  
Home
Contact
Over Ons
     
  Consult   Ontwerp   Presentatie
 
       
  Ontwerp & Ontwikkeling
 
 


Except werkt aan duurzame architectuur, stedenbouw, producten en ontwikkeling sinds 1999. Als koploper in duurzaam ontwerp ontwikkelen we vernieuwende oplossingen voor overheid en bedrijfsleven.

Duurzaam ontwerpen betekent ontwerpen voor de lange termijn, met ecologische materialen, energiewinnend en blijvende culturele waarde. Maar dat is niet alles; een stad of gebouw op zichzelf is niet duurzaam, het is het systeem waarin het zich bevind en de interactie tussen de elementen van dit systeem dat een gebied of samenleving duurzaam maakt of niet, inclusief welzijn, economie, voeding en cultuur.

Deze gedachte ligt ten grondslag aan Except, waar we disciplines combineren zoals architectuur, stedenbouw, ecologie, duurzaamheids onderzoek en advies. Met onze holistische benadering werken we aan integraal duurzame gebieden, wijken, gebouwen, interieuren en producten maar ook beleid en bedrijfsstrategie.

We activeren duurzaamheid als kans voor een mooiere leefomgeving en echte culturele en economische waarde in combinatie met slimme oplossingen en technologie.

Meer over onze aanpak >>

 
 
  Ontwerp & Ontwikkeling
 
   
 
   
 
 

Except werkt aan duurzame architectuur, stedenbouw, producten en ontwikkeling sinds 1999. Als koploper in duurzaam ontwerp ontwikkelen we vernieuwende oplossingen voor overheid en bedrijfsleven.

Duurzaam ontwerpen betekent ontwerpen voor de lange termijn, met ecologische materialen, energiewinnend en blijvende culturele waarde. Maar dat is niet alles; een stad of gebouw op zichzelf is niet duurzaam, het is het systeem waarin het zich bevind en de interactie tussen de elementen van dit systeem dat een gebied of samenleving duurzaam maakt of niet, inclusief welzijn, economie, voeding en cultuur.

Deze gedachte ligt ten grondslag aan Except, waar we disciplines combineren zoals architectuur, stedenbouw, ecologie, duurzaamheids onderzoek en advies. Met onze holistische benadering werken we aan integraal duurzame gebieden, wijken, gebouwen, interieuren en producten maar ook beleid en bedrijfsstrategie.

We activeren duurzaamheid als kans voor een mooiere leefomgeving en echte culturele en economische waarde in combinatie met slimme oplossingen en technologie.

Mens en Interactie:
De interactie tussen ruimte en mens, technologie en natuur, en tussen cultuur en geschiedenis scheppen samen de compositie van de maatschappij, en komen daarom altijd in ons werk terug. De mens en haar continu veranderende positie in de samenleving is een centraal punt in ons werk, alsmede ecologische integratie.

 
 

Integraal Duurzaam Ontwerpen:
We werken aan onderzoek naar vergaande duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving met overheid en bedrijfsleven, en ontwerpen ook duurzame gebouwen voor particulieren en entrepreneurs.

Samen met de duurzaamheids-consultancy afdeling van Except kunnen we met zeer veel kennis complexe problemen effectief oplossen. Onze industrieel ecologen onderzoeken materiaal en energiestromen en brengen deze in kaart. Vervolgens kunnen slimme oplossingen worden gevonden om energie en materiaalketens te verbinden op ecologisch verantwoorde manieren.

Ons professionele presentatiebureau kunnen we inschakelen om projecten op een hoog niveau te presenteren en zo belangrijke partijen met de nodige overtuigingskracht benaderen. Deze integratie van kennis en kunde in ons kantoor zorgt ook voor snelle doorlooptijden.

Hergebruik & Stedelijke vernieuwing:
We maken inspirerende ontwerpen die op effectieve manieren functies vervullen, terwijl ze de leefbaarheid van de stad, buurt en persoonlijke omgeving verbeteren. Onze integrale aanpak neemt ook de buurt, bewoners, veranderingen in de samenleving en slimme 2.0 oplossingen mee. We houden ons aan de Trias Architectura, streven ernaar alles te hergebruiken wat mogelijk is, en indien het niet

 
 

anders kan de nieuwbouw een zo lang mogelijk leven mee te geven, zowel technisch, economisch als cultureel. Daarom specialiseren we in ontwikkeling van nieuwe typologie├źn die langer gebruik mogelijk maken, en verandering van programma faciliteren zoals geheel autonome wijken, adaptief hergebruik en mixed-use.

Except ontwikkelt niet alleen het ontwerp, maar ook de achterliggende ontwerp methodiek Symbiosis in Design, en adviseert overheid en bedrijfsleven hoe duurzame methodes toe passen. We richten ons op symbiose en samenwerking, bijvoorbeeld tussen opdrachtgever, ontwerper en de buurtbewoners, maar ook tussen de markt, omgeving en de functies van het gebouw.

Internationale ervaring:
Except heeft ervaring met het ontwerpen van gebouwen op vier continenten, waaronder China, Australie, de VS, Canada, verschillende Europese landen. Hiervoor ontwikkelden we industriele toepassingen, stedelijke agricultuur, woningbouw, musea, masterplanning, renovatie en mixed use. Onderstaand een kleine selectie van projecten.


Bekijk Stedenbouw & Architectuur Projecten >>

   
 
 

 
 
 
Architectuur:

 
TUDelft BKCity Slim Architecture Refurbishment Sustainable Integrated BKCity Slim
De integraal duurzame en didactische renovatie van de faculteit bouwkunde TU Delft >>
     
Chapel Thumbnail Centrum: Sacred Chapel in
Toronto
Op een steile ravijnlocatie schept deze plek van bezinning en verlichting een unieke relatie met natuur >>
     
Sustainable Ecological Interior Except Duurzaam Kantoor
Interieur
Hoe een verlaten gebouw transformeerde in een bijzonder en voorbeeldig ecologisch kantoor >>
     
Chapel Thumbnail Wesleyan Teaching Museum
Een museum voor diverse collecties duurzaam en flexibel voorbereid op de toekomst >>
     
Chapel Thumbnail Rome Mixed Use
Apartementen

In het centrum van de oude romeinse binnenstad verreist een bijzonder complex met flexibele functies >>
     
Chapel Thumbnail Merredin Health Industries
Spirulina Farm, Australia
Een integrale oplossing voor Merredin met een spirulina algen fabriek in een oud pompstation uit 1903 >>
     
Chapel Thumbnail Duurzaam Woestijnhuis,
Kalgoorlie
Een betaalbaar nul-energie en co2-vrij huis voor het woestijnklimaat van West Australie >>
     
 
 
Stedenbouw & gebiedsontwikkeling:

 
Sustainable Schiebroek-Zuid Mooi en Duurzaam
Schiebroek-Zuid
Een integraal duurzame visie op de naoorlogse sociale woningbouwwijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam >>
     
Greenhouse Park Poort van Venlo Sustainable
Greenhouse Industry Park
Herinrichting van een glastuinbouwpark voor efficiente productie en toerisme >>
     
Converting existing buildings to sustainable buildings Duurzame Conversie
Overheidsgebouwen
Traject voor het converteren van verschillende bestaande overheidsgebouwen >>
     
Growth Planning Groei Stedenbouw tweede generatie Stedenbouw 2.0 &
Groei-Planning strategie
Een nieuwe vorm van duurzame gebieds-ontwikkeling gebaseerd op groei-planning >>
     
Chapel Thumbnail Shanghai Duurzaam
Masterplan
Stedelijke agricultuur vermengd met complexe sociale, infrastructurele en economische aspecten >>
     
Chapel Thumbnail Concept voor een duurzame
Stedenbouw: Boston
Ontwikkeling van een methodiek voor duurzame stedenbouw, toegepast op Boston, USA >>
     
Nederland CO2 Vrij in 2040 Kansen voor Duurzaamheid:
Dordrecht Maasterras
Onderzoek en publicatie voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling bij het Maasterras in Dordrecht >>
     
 
 
Artikelen:


 
sa Methods for Urban Traffic Reduction
  A guide to effective transportation solutions for urban development >>
sa Pedestrianization Tools Survey
  Survey of tools applicable for successful pedestrianization of city centers >>
 


 
sa Large Scale Urban Agriculture Essay
  Investigation of Urban Agriculture on different scales and Vertical Farms >>
 
 


┬ę 2009 except